fbpx

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Slide Zápis do súkromnej materskej školy Lobelka Ak Vás Lobelka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Zápis na šk. rok 2023/24 prebieha v termíne od 2. mája do 12. mája 2023.

Deti v materskej škole

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta predprimárne vzdelávanie povinné. Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné sa prijímajú na predprimárne vzdelávanie prednostne.

Termín prijímania

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka. Zápis na šk. rok 2023/24 prebieha v termíne od 2. mája do 12. mája 2023. Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/24 TU.

Rozhodnutie riaditeľa

Každému záujemcovi, ktorý podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ na šk. rok 2023/24 bude vydané rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa najneskôr do 30. júna 2023.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na pred-primárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

1. Podanie žiadosti o prijatie dieťaťa

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie / žiadosť o prijatie dieťaťa do jaslí Lobelka spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Osobné stretnutie príp. telefonická konzultácia

Oboznámenie sa s výchovno-vzdelávacím procesom, školským vzdelávacím programom a filozofiou materskej školy a jaslí Lobelka.

3. Vzájomná dohoda

Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa a uhradenie mesačného poplatku pred nástupom do zariadenia.

Chránime Vaše súkromie

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s pravidlami používania súborov cookie. Tieto súbory nám umožňujú zlepšovať webovú stránku. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a spravovať svoje nastavenia, kliknite na nasledovaný odkaz a pozorne si prečítajte uvedené informácie.

Privacy Settings saved!
Nastavenie Sukromia

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s pravidlami používania súborov cookie. Tieto súbory nám umožňujú zlepšovať webovú stránku. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a spravovať svoje nastavenia, kliknite na nasledovaný odkaz a pozorne si prečítajte uvedené informácie.

Tieto súbory cookies sú nastavené na našej webovej stránke našimi reklamnými partnermi.

Službu Google AdSense používame na zobrazovanie reklám online na našej webovej stránke.
 • _tlc
 • _tli
 • _tlp
 • _tlv
 • DSID
 • id
 • IDE

Používame Facebook na sledovanie pripojenia na sociálne siete.
 • m_pixel_ratio
 • presence
 • sb
 • wd
 • xs
 • fr
 • tr
 • c_user
 • datr

Správcu značiek Google používame na monitorovanie návštevnosti a na to, aby sme mohli testovať nové funkcie.

Používame Adwords na sledovanie konverzií prostredníctvom služby Google Clicks.

Zamietnuť všetky nastavenia
Prijať všetky nastavenia