fbpx

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Riaditeľ materskej školy Lobelka

Hľadáme riaditeľa materskej školy Lobelka, ktorý bude napĺňať a rozvíjať víziu našej školy – prinášať kvalitné vzdelávanie, ktoré pripraví dieťa na život v 21. storočí, vzdelávanie, na základe ktorého dieťa dôveruje a rozumie sebe i druhým, vie vyjadriť svoj názor je šťastné, zvedavé, túži sa vzdelávať a rásť. Riaditeľa, ktorý pozdvihne postavenie učiteľa v spoločnosti a udrží kvalitný imidž školy.

Riaditeľ našej materskej školy
… MÁ …

líderské skúsenosti a zručnosti a viedol už tím ľudí,

chuť učiť poctivo, zážitkom, prostredníctvom hry, priamej skúsenosti, outdoorovej edukácie a hlavne srdcom,

chuť vzdelávať sa a rásť,

túžbu a odhodlanie prinášať kvalitné predprimárne vzdelávanie,

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

kvalifikačné a ostatné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. (pedagogické vzdelanie v požadovanom smere – predškolská a elementárna pedagogika / učiteľstvo pre materské školy / učiteľstvo pre primárne vzdelávanie),

… A JE …

tímový hráč, spolupracuje, navrhuje a hľadá riešenia,

láskavý, empatický, vie vypočuť druhých,

komunikatívny, poskytuje konštruktívnu spätnú väzbu,

samostatný, iniciatívny a tvorivý,

zodpovedný za svoje rozhodnutia.

Túžime priniesť vzdelávanie, ktoré je výsledkom práce tímu kvalitných, odborne zdatných a motivovaných pedagógov, ktorí svojím príkladom prispejú k zmene postavenia učiteľa v spoločnosti a opäť vrátia učiteľskej profesii vážnosť a hodnotu.

Našim poslaním je pomáhať deťom objaviť v sebe svoju výnimočnosť, talent a ďalej ho v podnetnom a inšpiratívnom prostredí rozvíjať. Učíme deti poznať seba, malými krokmi vedieme k šťastnému a úspešnému životu.

Náplň práce

Riaditeľ zodpovedá za manažment materskej Lobelka v odbornej oblasti, tak aby škola ponúkala kvalitné predprimárne vzdelanie všetkým deťom a aby ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú pracovnú atmosféru pre všetkých zamestnancov. Vytvára kvalitný systém riadenia a evaluácie školy. Úzko spolupracuje so zriaďovateľom manažérom školy.

profesionálne vedie tím pedagogických zamestnancov, zabezpečuje osobnostný a profesionálny rast, podporuje dobrú klímu školy,

napĺňa ciele výchovy a vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu „Malým krokom k veľkým veciam“, zodpovedá za dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu,

plánuje, riadi a vyhodnocuje výchovno-vzdelávací proces,

rozvíja a realizuje školské edukačné projekty,  /Cieľom projektu Škola mimo školy je učiť prostredníctvom priamej skúsenosti a zážitkového, outdoorového učenia a projekt Učíme pre život rozvíja u detí sociálne zručnosti./

zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy, vypracovanie pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy,

spolupracuje s rodičmi, buduje vzájomné vzťahy, realizuje konzultačnú a poradenskú činnosť, zbiera spätnú väzbu a ďalej s ňou pracuje,

priamo pracuje s deťmi, rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je stanovený v zmysle nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,

zabezpečuje potrebné materiálno – technické vybavenie,

buduje celkový imidž školy a učiteľskú prestíž.

Ponúkame

Zaujímavé platové ohodnotenie a firemné benefity: od 1600€ brutto, podľa skúseností.

Priestor na osobnostný rozvoj, rast a sebarealizáciu.

Inšpiratívny a dynamický tím mladých ľudí.

Prostredie, ktoré umožňuje učiteľom žiť svoj učiteľský sen. Podporujeme realizáciu vašich nápadov a
projektov.

Atraktívne pracovné prostredie, moderné vybavenie.

Chránime Vaše súkromie

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s pravidlami používania súborov cookie. Tieto súbory nám umožňujú zlepšovať webovú stránku. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a spravovať svoje nastavenia, kliknite na nasledovaný odkaz a pozorne si prečítajte uvedené informácie.

Privacy Settings saved!
Nastavenie Sukromia

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s pravidlami používania súborov cookie. Tieto súbory nám umožňujú zlepšovať webovú stránku. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a spravovať svoje nastavenia, kliknite na nasledovaný odkaz a pozorne si prečítajte uvedené informácie.

Tieto súbory cookies sú nastavené na našej webovej stránke našimi reklamnými partnermi.

Službu Google AdSense používame na zobrazovanie reklám online na našej webovej stránke.
 • _tlc
 • _tli
 • _tlp
 • _tlv
 • DSID
 • id
 • IDE

Používame Facebook na sledovanie pripojenia na sociálne siete.
 • m_pixel_ratio
 • presence
 • sb
 • wd
 • xs
 • fr
 • tr
 • c_user
 • datr

Správcu značiek Google používame na monitorovanie návštevnosti a na to, aby sme mohli testovať nové funkcie.

Používame Adwords na sledovanie konverzií prostredníctvom služby Google Clicks.

Zamietnuť všetky nastavenia
Prijať všetky nastavenia