Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

Rolová hra

„Poďme sa zahrať na obchod“, berie Dorotka do rúk pokladňu a nákupný košík. „Ja budem predavačka a ty budeš nakupovať.“ Pri tohto týždňovej téme „Keď raz budem veľký“ priblížime význam námetovej hry.

Spolu s konštruktívnymi hrami patria k najpreferovanejším hrám v predškolskom veku. Slobodná, zaujímavá, rozmanitá a časovo neohraničená hra prináša radosť a má významný vplyv na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Hra vždy prirodzene patrila k životu človeka. Dnes je však význam hier veľmi podceňovaní. Určite ste sa stretli so starým známym „veď sa len hrá“. Hra sa nepovažuje za aktivitu, ktorá by mohla viesť k učeniu. Opak je však pravdou.

Vplyv námetovej hry má rovnaký, ak nie vyšší vplyv na kognitívny rozvoj a pripravenosť dieťaťa na školu, než osvojovanie a precvičovanie vedomostí v riadených činnostiach. V námetovej hre sa odrážajú poznatky a vedomostí dieťaťa o jeho okolí, často odzrkadľujú situácie z reálneho života, činnosti a vzťahy dospelých. Dieťa má v námetovej hre možnosť tvorivo uplatňovať získané vedomosti, má možnosť riešiť rôzne problémové situácie, experimentovať, komunikovať, zažívať úspech/neúspech, konať samostatne a pod.

Námetová hra prináša:

 • objavovanie a poznávanie seba,
 • podporuje sebavedomie, sebadôveru
 • umožňuje spoznávať reálny svet, poznávanie medziľudských vzťahov
 • podľa výberu rolí môžeme  získať cenné  informácie o dieťaťa
 • umožňuje zisťovanie a rozvíjanie vlastných schopností, záujmov, čo viem/neviem, dokážem/nedokážem
 • rozvíja reč a komunikáciu (umožňuje priebeh hry, vyjadrovanie pocitov)
 • rozvíja tvorivosť a fantáziu
 • podporovanie samostatnosti pri organizovaní
 • v slobodnej hre dokáže podať výkon, ktorý by pri riadenej činnosti odmietalo
 • poskytuje priestor, v ktorom sa môže slobodne pohybovať, ostať sám sebou,
 • pri hre môže prejavovať svoje myšlienky a pocity

V námetovej hre je dôležitá hrová interakcia medzi deťmi navzájom, ako aj interakcia dieťa-dospelý. Pripravený citlivý priamy alebo nepriamy vstup učiteľa/dospelého do námetovej hry ako spoluhráča alebo iniciátora, vedúceho hry je deťmi akceptovaný. Prostredníctvom vlastných aktivít, preberaním rolí, učitelia podporujú a rozvíjajú námetovú hru. Podporujú u detí:

 • poznávať konkrétne vlastností predmetov, objavovať možnosti využitia predmetov
 • plánovať, organizovať, samostatne rozhodovať, podriaďovať svoje konanie
 • zotrvať v činností, opakovať činnosť
 • zapájať sa do hrových skupín vo dvojici, vo viacčlennej skupine
 • napodobňovať činnosti a vzťahy medzi ľuďmi a rozohrávať námet
 • rešpektovať pravidla a normy správania,
 • zvládať a samostatne riešiť konflikty v hre

Doprajme si dostatok priestoru a času na hranie. Nápady na námetové hry https://mslobelka.sk/zmrzlinaren/

Zdroj: http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/hvp.pdf

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.