Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

Zápis do súkromnej materskej školy Lobelka

Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. 

Zápis prebieha v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 

Zapisujeme prednostne registrovaných záujemcov. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok 2020/2021.

Každému záujemcovi, ktorý podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ bude vydané rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa.

Podmienky prijatia budúcich Lobelkáčov pozostávajú z nasledovných krokov:

 

  • 1
    Podanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí zaslaním prostredníctvom e-mailu na mslobelka@lobelka.sk bez potvrdenia od lekára. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
  • 2
    telefonická konzultácia, oboznámenie sa s prevádzkovým a školským poriadkom, výchovno-vzdelávacím procesom a víziou v materskej škole Lobelka,
  • 3
    uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa a uhradenie mesačného poplatku pred nástupom do zariadenia.

Máte ďalšie otázky?

Ďalšie informácie či odpovede na Vaše otázky
radi poskytneme aj telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.