Zápis na školský rok 2019/2020   |  Viac informácií →

Zápis do súkromnej materskej školy Lobelka

1.4. - 31. 5. 2019

Zapisujeme prednostne registrovaných záujemcov. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok 2019/2020.

Každému záujemcovi, ktorý podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ bude vydané rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa.

Podmienky prijatia budúcich Lobelkáčov pozostávajú z nasledovných krokov:

 

 • 1
  Nezáväzná registrácia (poslanie predbežnej žiadosti o predprimárne vzdelávanie prostredníctvom e-mailu,
 • 2
  osobné stretnutie, oboznámenie sa s prevádzkovým a školským poriadkom, výchovno-vzdelávacím procesom a víziou v materskej škole Lobelka,
 • 3
  záväzné prihlásenie, písomná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa,
 • 4
  uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa a uhradenie mesačného poplatku pred nástupom do zariadenia.

Máte ďalšie otázky?

Ďalšie informácie či odpovede na Vaše otázky
radi poskytneme aj telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.