Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

Materská škola

Máte záujem o zápis dieťaťa do našej materskej školy s nástupom
od 1. septembra 2020?

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete poslaním predbežnej žiadosti o predprimárne vzdelávanie (bez lekárskeho potvrdenia) prostredníctvom elektronického formulára /sekcia dokumenty na stiahnutie/ Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.

Zoznam záujemcov

Odoslaním žiadosti sa dostanete do zoznamu záujemcov. Následne Vás budeme kontaktovať.

Telefonická konzultácia

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vás kontaktujeme telefonicky, pričom telefonická konzultácia zároveň aj riadnym zápisom na šk. rok 2020/2021. Oboznámite sa s našou materskou školou, predstavíme Vám našu víziu, stravovanie.

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete poslaním predbežnej žiadosti o predprimárne vzdelávanie (bez lekárskeho potvrdenia) prostredníctvom elektronického formulára /sekcia dokumenty na stiahnutie/ Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.

Zoznam záujemcov

Odoslaním žiadosti sa dostanete do zoznamu záujemcov. Následne Vás budeme kontaktovať.

Telefonická konzultácia

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vás kontaktujeme telefonicky, pričom telefonická konzultácia zároveň aj riadnym zápisom na šk. rok 2020/2021. Oboznámite sa s našou materskou školou, predstavíme Vám našu víziu, stravovanie.

Základné informácie

Zistite si všetky dôležité informácie, termíny a postup prijatia vášho dieťaťa do súkromnej materskej školy.

Cenník

Zaujíma Vás aká je cena našich služieb, čo všetko zahŕňa a aká je výška príspevku na starostlivosť o dieťa?

Dôležité dokumenty

Potrebné tlačivá a dokumenty, ktoré potrebujete, aby ste u nás vaše dieťa zapísali, nájdete na jednom mieste.

Rodičia hovoria o Lobelke

Zuzana Kováčová

"Skvelý kolektív,atmosféra a venovanie sa drobcom na 100%. Ela príde vždy s novými poznatkami a vedomosťami. Intelektuálne u Vás neskutočne rastie, ale aj ľudsky ☺ A platí rovnica: šťastné a spokojné dieťa=šťastní rodičia."

Pavlína Devečková

Naša dcérka nastúpila do jasličiek Lobelka vo veku 1,5 roka. Netrvalo dlho a namiesto toho, aby plakala ona, že mamka ju tam nechala, plakala mamka, že jej ledva dala dolu topánky a už bola v triede aj bez rozlúčky - tak veľmi sa tešila. Za pár mesiacov po nástupe Eli vedela viac pesničiek ako ocko s mamkou dokopy a rovnako plienky sa pre nás stali veľmi rýchlo minulosťou aj vďaka Lobelke. Najväčším plusom týchto jaslí a verím,že to bude konkurenčnou výhodou aj ich škôlky je, že sú otvorení celoročne, a tak rodičia nie sú nútení zaťažovať psychiku dieťaťa s presúvaním na prázdniny "niekam inam" do iného prostredia.