Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Slide Jasle Lobelka Láska, vrúcne objatie, radosť z maličkostí.

Naši najmenší

Trieda jaslí sa nachádza v lokalite “Palúdzka”. Nesie meno Zvončeky. Bezpečné prostredie plné lásky a dôvery ponúka starostlivosť o našich najmenších.

Zápis do jaslí

Do jaslí sa prijímajú deti od jedného do troch rokov veku, priebežne počas roka, podľa dostupných kapacít. Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa do jaslí Lobelka spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 • a
  Celodenná starostlivosť
 • 370
  za mesiac
 •  

 • a
  Stravovanie
 • 4
  deň
 • desiata, obed, olovrant, pitný režim

   

   

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o dieťati prijatom do MŠ

Splnomocnenie

Súhlas dotknutej osoby

Prerušenie dochádzky

Ukončenie dochádzky