Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

Učenie pre život

Vytvorili sme projekt, v ktorom sa zameriavame sa rozvoj sociálnych zručností potrebných na život v 21. storočí.

Každý z nás je výnimočný, spoločne objavujeme a rozvíjame individuálny potenciál a nadanie.

 

Učíme deti samostatne myslieť, prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj život. Zároveň učíme nastavovať si ciele a priority, rozhodovať sa a plánovať svoje kroky.

 

Rozvíjame schopnosť viesť sám seba, sebadôveru a sebaovládanie. Učíme sa kriticky a tvorivo myslieť.

Vrámci rozvoja projektu Učenie pre život sa inšpirujeme programom pre školy I ve mně je lídr, ktorý je založený na zavedení svetovo uznávaného programu rozvoja osobnosti Stephena R. Coveyho, 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, do školského prostredia.