Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

DOBROdružstvo

Významným cieľom projektu je vytvárať príjemné prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte.

Riadime sa zlatým pravidlom “Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa druhí správali k tebe.“

Učíme deti spolupracovať, hľadať riešenia, ktoré vedú k spokojnosti všetkých strán. Podporujeme odvahu vyjadriť svoj názor, efektívne komunikovať, riešiť konflikty, prijať a poskytnúť spätnú väzbu.

Vedieť vypočuť a porozumieť druhým, tolerovať odlišnosti či pomáhať je zároveň aj hlavná myšlienka ďalšieho školského projektu DOBROdružstvo.