Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

Malým krokom
k veľkým veciam

je hlavná myšlienka Jaslí a súkromnej materskej školy Lobelka Liptovský Mikuláš.

Našim poslaním je pomáhať deťom objaviť v sebe svoju výnimočnosť, talent a ďalej ho v podnetnom a inšpiratívnom prostredí rozvíjať. Malými krokmi vedieme deti k šťastnému a úspešnému životu.

Poskytujeme vzdelávanie pre deti

vo veku od 1 do 6 rokov.

Jasle Lobelka  sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Súkromná materská škola Lobelka je od 1. septembra 2017 zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.

Proces edukácie v jasliach a materskej škole Lobelka stojí na týchto princípoch:

Učenie pre život

Učíme deti samostatne myslieť, prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj život. Zameriavame sa na rozvoj sociálnych zručností potrebných na život v 21. storočí.

Viac o projekte

Škola mimo školy

Dieťa aktívnym bádaním oboznamuje so  životom. Spoločne zisťujeme ako funguje svet, ponárame sa do tajov technológií,  javov či vesmíru.

Viac o projekte

Varíme poctivo

Spoločne s deťmi poznávame príbeh jedla, varíme kvalitne a chutne, pestujeme vo vlastnej
záhradke, venujeme sa kultúre stravovania.

Viac o projekte

DOBROdružstvo

Podporujeme odvahu vyjadriť svoj názor, riešiť konflikty, učíme sa prijať a poskytnúť
spätnú väzbu, tolerovať odlišnosti a pomáhať.

Viac o projekte

Rodičia hovoria o Lobelke

Lucia Uhelová

"V jasličkách sa nám veľmi páči. Pani učiteľky sú veľmi milé, vždy usmiate, vždy aj bez pýtania dostanem informácie, aký bol malý, či bol nejaký problém, ako sa napapal, ako spal a pod. Keď Matúško potrebuje pomojkať a postískať, vždy ho radi obíjmu, pohladkajú. Detičkom robia pestrý program, karneval, pečenie koláčikov a chlebíka, rôzne metódy maľovania a tvorenia, návšteva domácich zvieratiek, výlety po okolí v úžasnej káričke , ktorú majú jasličky Lobelka. Je to ideálne prostredie na ďalší psychomotorický a duševný vývoj našich malých drobcov. Ďakujeme."